Co vás v článku čeká?

V dnešním článku se zaměřím na hodnotící faktory vyhledávačů. Zkusíme poodhalit, jak může vyhledávací algoritmus fungovat – jak řadí výsledky vyhledávání, resp. jak obecně hodnotí webové stránky. Samozřejmě se nedá stoprocentně určit významnost jednotlivých faktorů (jak se s nimi v algoritmu konkrétně počítá), nicméně z různých studií již byly publikovány výsledky, jak by mohly hodnotící faktory ovlivnit algoritmus vyhledávačů (především studie pro vyhledávač Google).

Článků, jak by mohl fungovat algoritmus, je již mnoho, nicméně v češtině je jich celkem málo. Nepopírám, že jsem se inspiroval články ze zahraničí, i tak se vám snažím jako přidanou hodnotu dát přehled i o českém vyhledávači Seznam.cz. Zároveň vám tento článek poslouží i jako checklist, pokud si budete revidovat své vlastní webové stránky. Pro zjednodušení práce si můžete jednotlivé položky odškrtávat, abyste nezapomněli, co jste již analyzovali.

Nyní si tedy představte, že se na chvíli stanete sami tím, kdo vyhodnocuje webové stránky. Naším úkolem je zjistit všechny vstupující faktory do algoritmu, který začne zobrazovat výsledky vyhledávání na dotaz, který někdo zadal do vyhledávače.

Zaměřil jsem se především na

  • on page faktory
  • off page faktory
  • obecné faktory

Článek však budu rozšiřovat o další body, které by mohly vstupovat do algoritmu – např. zmínky na sociálních sítích, zmínky o vašem brandu a mnoho dalšího. Tudíž sledujte facebookové stránky nebo se přihlašte k odběru novinek :-)

Dále je důležité si uvědomit, že píši obecně, nikoliv pro konkrétní vyhledávač. Tudíž některé z faktorů mohou například fungovat u vyhledávače Google, na Seznamu pak nemusí fungovat ve stejné míře.

Ještě než se podíváme na faktory ovlivňující hodnocení, můžete narazit na výrazy stránka a obsah. Obsahem myslím část ze stránky, tudíž se může jednat např. o popisek produktu či konkrétní článek. Stránku tedy berte jako celek.

On page hodnotící faktory

On page faktory hodnotí stav konkrétní cílové stránky na daný dotaz. Tudíž se zaměříme na cílenou stránku – detailně rozeberu, jak sám, ale i díky různým studiím, reviduji stav on page SEO faktorů.

Technické SEO

Technické SEO je spíše pro specialisty v oboru. Jedná se o technické předpoklady stránek, aby nekladly “klacky pod nohy robotům” vyhledávačů.

Stáří domény

Jak je doména stará? Čím více starší doménu máte, tím důvěryhodnější může být. Sami musíte uznat, že stránky s dlouholetou tradicí jsou více autoritativní než nové stránky, i tak však vyhledávače berou jenom malý důraz na tento faktor při hodnocení.

Priorita faktoru: 3

Aktualizace domény

Jak často na doméně přibývá nový obsah a obecně co se provádí na webových stránkách v čase.

Priorita faktoru: 2

Udržovanost domény (maintenance mode)

Udržujete svoji doménu v nejlepším stavu, resp. samotné stránky? Provádíte údržby na serverech? Nemějte však dlouhodobě zapnutý režim úprav, pokud webové stránky již fungují.

Priorita: 2

Délka registrace domény

Máte zaplacenou doménu na delší období než jeden rok? Sice se jedná o detail, na který však mohou vyhledávače přihlížet. Ale logicky, pokud si doménu zaplatíte na delší období, je skoro až jasné, že doménu budete využívat dlouhodobě.

Priorita: 1

Důvěryhodnost domény

Jak je samotná doména důvěryhodná? Jaký má např. PageRank či jak je důvěryhodná doména z pohledu odkazového profilu.

Priorita: 4

Veřejná nebo privátní WhoIs informace

Pomocí veřejné informace WhoIs si vyhledávač může potvrdit např. kontaktní údaje, tak proč mu tento údaj neposkytnout, že?

Priorita: 1

Koncovka v doméně (TLD)

Pokud si zvolíte národní doménu (např. koncovka “.cz” pro Českou republiku), pak potvrdíte, na jakou zemi cílíte. U webových stránek pokrývající několik států si pak musíte promyslet kroky, které v rámci lokalizace webu podniknete.

Priorita: 7

Rychlost načítání

Aby web nedělal problémy robotům a především uživatelům webu, je důležité myslet na rychlost načítání webových stránek. Bylo již dokázáno, že každá vteřina dokáže rozhodovat o konverznosti.

Priorita: 9

Duplicitní titulky stránek

Máte pro každou stránku vytvořený unikátní titulek? Jestliže jej krátký, je doplněn o výzvu k akci či konkurenční výhodu nebo jakýkoliv bonus? Dokáže titulek zaujmout? Titulky jsou jedním z nejdůležitějších on page faktorů, proto si dejte záležet. Pokud máte duplicitní titulky a web propojený s GSC, pak si zde můžete zkontrolovat, zda již nemáte na svém webu duplicitu.

Priorita: 9

Duplicitní popisky stránek

Ačkoli není přímo popisek stránky rankovacím faktorem, dokáže zvýšit proklikovost webových stránek (CTR) z výsledků vyhledávání. Zkuste se zaměřit, aby každý popisek stránky (meta description) byl unikátní a reálně popisoval stránku. Samozřejmě můžete i do popisku umístit výzvu k akci (CTA). Navíc, pokud se klíčové slovo shoduje s hledanou frází, vyhledávač jej zvýrazní (ztuční).

Priorita: 8

Duplicitní obsah

Nemějte na webových stránkách duplicitní obsah – ať už se jedná o duplicitu v rámci textů, tak ale i například celé duplicitní stránky/URL.

Priorita: 9

Kanonické odkazy (rel=canonical)

Nastudujte nejdříve jak kanonické odkazy fungují a teprve pak s nimi pracujte. Přeci jen je důležité chápat samotnou funkcionalitu (i když vyhledávače kanonické odkazy nemusí brát v potaz), u mnoha webových stránek se setkávám s chybným používáním.

Priorita: 8

Optimalizace obrázků

Mějte obrázky na stránkách optimalizovány – ať už se jedná o velikost (rozměr), velikost souboru, formát obrázku,… Použijte kompresi a mějte web optimalizován i vzhledem k rychlosti načítání obrázků.

Priorita: 9

HTML chyby, W3C

HTML chyby podle W3C validátoru vyhledávače nemusí brát v potaz, nicméně nemějte zastaralý či špatně fungující kód. Případné chyby mohou například zpomalovat proces načítání webových stránek.

Priorita: 3

Délka URL adresy

Mějte URL adresy krátké a snadno zapamatovatelné, pokud to lze. Jak se říká, v jednoduchosti je krása.

Priorita: 9

Technické možnosti URL adres (?, #, statické)

Nepoužíváte znaky jako ?, #? A víte, jak u vyhledávačů fungují? Může se například stát, že si tak přestanete indexovat pro vás důležité stránky.

Priorita: 9

Priorita stránky v sitemapě

Uvádíte v sitemapě, jak jsou konkrétní stránky důležité (prioritní)? Pokud máte kvalitně zpracovanou sitemapu (především pravdivé informace o aktualizaci stránek), pak na tento faktor mohou brát vyhledávače ohled.

Priorita: 4

Struktura sitemapy

Máte sitemapu rozdělenou do několika částí, pokud je váš web obsáhlý? Máte například vytvořenou sitemapu na produkty, články v blogu, kategorie, ale např. i sitemapu s obrázky? V nástroji Google Search Console pak můžete zkontrolovat, zda se vám stránky správně indexují.

Priorita: 4

Stáří stránky

Jestliže se jedná o stránku s “dlouhodobým účelem” (tím nemyslím zprávy a novinky), vyhledávače mohou brát v potaz stáří stránky.

Priorita: 4

SSL certifikáty

Jak studie dokazují, první stránka s výsledky se rapidně změnila – a to tak, že vrací daleko více zabezpečených stránek než v minulosti. Předpokládá se, že pokud to půjde stále stejným tempem, pak zabezpečené weby obsadí první stránku v roce 2020. Pokud na webových stránkách můžete, z bezpečnostních důvodů si pořiďte certifikát SSL a převeďte web na HTTPS.

Priorita: 7

Použitelnost v mobilních zařízeních

Jsou vaše stránky přizpůsobeny pro mobilní zařízení? Nemyslím tím optimalizaci obrázků v rámci rychlosti načítání, ale zda jsou texty čitelné, uživatel nemá problémy s procházením webových stránek, ale i detaily jako vzdálenost prvků od sebe. Použitelnost webových stránek v mobilních zařízeních si můžete ověřit v nástroji Google Search Console.

Priorita: 7

Použitelnost webových stránek

Nemají vaši návštěvníci problémy s procházením webových stránek? Orientují se snadno a potřebné informace si dokáží jednoduše dohledat? Byla struktura webových stránek navržena podle analýzy klíčových slov? Kromě SEO také ohromně záleží na UX – vždyť to jsou navíc 2 propojené obory, na které je třeba při optimalizaci myslet.

Priorita: 7

Strukturovaná data (Schema.org)

Ukažte vyhledávačům, o čem váš obsah je a nechte ho lépe pochopit váš web pomocí strukturovaných dat. Označte si například produktové stránky, články, samotnou firmu (v rámci Local Business) a odlište se ve výsledcích vyhledávání. Strukturovaná data vám pomohou, aby vyhledávače začaly zobrazovat ve výsledcích vyhledávání např. cenu produktu, termíny školení, informace o firmě, hodnocení (v podobě hvězdiček),…

Priorita: 8

BONUS: Analytika – Google Webmasters Tools a Seznam Webmaster + Google Analytics

Abyste lépe hodnotily váš současný stav webových stránek, pak je dobré mít webové stránky propojeny s analytickými nástroji, které vám dají užitečné data. Jde především o Google Analytics pro analyzování návštěvníků a Google Search Console spolu se Seznam Webmaster.

Použití klíčového slova

Klíčové slovo v doméně

Pokud máte klíčové slovo obsaženo přímo v doméně, pak vám může pomoci – už ne jako dříve, kdy domény s přesnou shodou klíčového slova byla lukrativní, nyní se na tento faktor bere nižší váha.

Priorita: 5

Klíčové slovo na první pozici v doméně

Pokud se tedy klíčové slovo vyskytuje ve vaši doméně, může vám pomoci, když bude co nejblíže k začátku.

Priorita: 3

Klíčové slovo v názvu subdomény

Stejně, jako vám můžeme pomoci umístit klíčové slovo do názvu domény, může vám tento postup pomoci i v názvu subdomény.

Priorita: 5

Klíčové slovo v titulku

Jeden z nejvýznamnějších on page faktorů je bezpochyby titulek stránky. Kromě toho, že se zobrazuje jako název záložky, zobrazí se i ve výsledcích vyhledávání. Je důležité myslet na to, že má určitou délku. Pro zvýšení proklikovosti můžete doplnit (pokud máte prostor) výzvu k akci (CTR).

Priorita: 10

Pozice klíčového slova v titulku

Pokud cílené klíčové slovo je obsaženo co nejvíce na začátku, pomůže vám to.

Priorita: 8

Klíčové slovo v popisku stránky

Jestliže je klíčové slovo obsaženo v popisku stránky (meta description), vyhledávače jej zvýrazní (ztuční). Díky tomu se zvýrazníte a můžete tak zvýšit proklikovost.

Priorita: 6

Klíčové slovo obsaženo v nadpise první úrovně – h1

Na rozdíl od titulku (kde by např. mohl být obsažen název brandu nebo CTA), by měl vystihovat stránku a nemusí být přizpůsobený na prokliknutí. Nadpis upoutává pozornost, proto si dejte při jejím tvoření záležet.

Priorita: 9

Použití klíčového slova v nejčastěji používaných frázích

Pokud klíčové slovo použijete v běžných frázích, vyhledávač tak pochopí o čem je téma stránky. Existují totiž totožná slova s rozdílným významem, proto je dobré je uvádět v souslovích.

Priorita: 8

Přesná shoda klíčového slova s doménou

Pokud se klíčové slovo objevuje v přesné shodě v názvu domény, pak vám to může mírně pomoci.

Priorita: 3

Klíčové slovo v URL adrese

Je klíčové slovo obsaženo v URL adrese? Tím myslím část za doménou, nikoliv samotnou doménu. Potvrďte tak pomocí URL adresy, že na klíčové slovo cílíte.

Priorita: 10

Hustota klíčového slova

Pokud klíčové slovo použijete vícekrát na stránce, jistě to pomůže vyhledávačům, že na klíčové slovo cílíte. Nicméně nepřehánějte to – pokud budete spamovat klíčové slovo na stránce, může to být více na škodu než k užitku a můžete tak být penalizováni (keyword stuffing – tapetování, spamování klíčového slova).

Priorita: 5

Obsahová strategie, obsah, content marketing

Aktuálnost obsahu

Je obsah aktuální a stále platný? Zkuste se vyvarovat již neplatným informacím a obsah webových stránek aktualizujte. Nechci však říci, že nutně musíte každou stránku aktualizovat v rámci pořadí slov apod., myslím zde aktualizaci obsahu v rámci aktuálnosti.

Priorita: 6

Důležitost aktualizace stránky

Souvisí s minulým bodem, je jasné, že aktualizace obsahu po stránce aktuálnosti bude mít větší vliv než pouhá úprava například obrázku na stránce či změna pořadí slov ve větách či opravení gramatické chyby.

Priorita: 6

Jak často dochází k aktualizaci stránky

Pokud se dané téma mění v čase a stále je nutné brát na zřetel aktualizaci informací, pak přinášejte návštěvníkům čerstvé informace. Jakmile se něco změní a vy stále máte zastaralé informace, pak vydávejte aktualizaci. Jak často se nedá obecně říci, vždy záleží na vašem oboru.

Priorita: 6

Klíčové slovo na začátku stránky v obsahu

Pokud je cílené klíčové slovo hned na začátku obsahu stránky, pak vám to jistě pomůže. Je pak jasné, že dané téma stránky je cílené na toto klíčové slovo a vy to tím akorát potvrdíte. Použijte ho například pokud možno hned v prvním odstavci stránky.

Priorita: 8

Klíčové slovo v podnapise – h2, h3

Cílené klíčové slovo samozřejmě můžete potvrdit tím, že jej použijete v nadpisech druhé a třetí úrovně – tzn. v podnadpisech stránky.

Priorita: 8

Pořadí klíčových slov

Pokud používáte klíčová slova ve frázích a slovních spojení, nevymýšlejte, že kvůli externí duplicitě budete měnit pořadí klíčových slov v zažitých souslovích. Vyhledávače pak snadněji pochopí, že píšete o daném tématu.

Priorita: 6

Gramatika textu

Tento faktor bych nebral jako hodnotící, nicméně pište gramaticky správně a nechávejte si udělat i korekturu textů. Gramatické chyby nemusí v textech vypadat dobře.

Priorita: 5

Originalita obsahu

Je váš obsah originální a nebyl nikde zkopírován? Pište texty, které jsou unikátní a nepřebírejte velikou část obsahu z cizích stránek – může vám hrozit externí duplicita textů. Zároveň myslete na to, že pokud budete přebírat obsah, uveďte zdroj a pro přebraný text využijte citaci.

Priorita: 8

Doplňkové funkce k obsahu (interaktivní stránka)

Tento faktor patří především k blogu (k článkům/příspěvkům), ale zkuste daný text rozšířit o funkce a vytvořit tak interaktivní stránku – např. článek popisující mzdu může na stránku umístit kalkulačku pro výpočet, pokud píšete například checklist, můžete vytvořit zatrhávací tlačítka a návštěvníci si tedy jednotlivé body mohou odtrhnout. Příkladů by se mohlo vymyslet daleko více, základem však je, že návštěvník díky funkcím může strávit daleko více času. V tomto článku si v rámci doplňkové funkce můžete odtrhávat hodnotící faktory, které jste již analyzovali na svém webu.

Priorita: 5

Multimediální obsah

Čím dál častěji mají uživatelé raději multimediální obsah. Navíc dokáže stránku i graficky zvýraznit – můžete použít obrázky, videa, podcasty a mnoho dalšího. Navíc i multimediální obsah můžete dále optimalizovat pro vyhledávače.

Priorita: 6

Kategorie stránky

Patří stránka do určité kategorie stránek – spíše tedy příspěvků v blogu. Vyhledávač i tak může lépe rozpoznat téma stránky, do které spadá. Může se tedy například jednat o články v blogu, rozřazení produktů, kategorizace custom post type u WordPressu,…

Priorita: 8

Štítky, štítkovací systém

Máte několik kategorií, ale dané stránky jsou si něčím podobné? Napříč kategoriemi ve stejné horizontální úrovni můžete použít štítky. Tudíž můžete mít například články v několika kategoriích a přitom je můžete provázat štítky, které je sjednotí.

Zdroje a reference stránky

Pokud jste přebírali text nebo jste se inspirovali, pak uveďte zdroj informací, ze kterých jste čerpali.

Priorita: 6

Číslované a nečíslované seznamy

Stránky se seznamy – ať už číslovanými, tak nečíslovanými, se častěji vyskytují ve výsledcích vyhledávání na předních pozicích. Navíc pomocí nich se můžete vizuálně odlišit v textu a udělat ho tak čitelnější.

Priorita: 8

Užitečný obsah a přidaná hodnota

Nepište články o tématech, které se na internetu již objevují a váš text by neměl žádnou přidanou hodnotu od vašich “možných konkurentů”. Snažte se psát témata, o kterých zatím není ani zmínka nebo se můžete tedy nakonec rozhodnout pro napsání textu, který se již na internetu objevuje, ale přesto se ho snažte doplnit o další užitečné údaje, díky nímž texty získají přidanou hodnotu.

Priorita: 7

Počet komentářů/hodnocení

Pokud je daná stránka hodnocena nebo uživatelé reagují pomocí komentářů, vyhledávače to mohou brát v potaz. Samozřejmě záleží na důvěryhodnosti lidí, kteří komentují/hodnotí.

Priorita: 4

Délka textu na stránce

Je prokázáno, že délka textu celkem rozhoduje o umístění stránky ve vyhledávačích. Na prvních pozicích se především objevují stránky s výskytem slov kolem 2 000. Doporučuji vám projít například článek o analyzování délky obsahu, kde se dozvíte další informace jak může délka textu na stránkách ovlivnit pozice.

Priorita: 9

Interní prolinkování

Interní prolinkování webových stránek vám pomůže určit, jaký obsah je pro vás důležitý a pomocí prolinkování můžete dokonce přenášet sílu stránek. Navíc s jeho pomocí vyhledávače snadněji pochopí strukturu webových stránek. Vřele doporučuji si vizuálně analyzovat interní prolinkování, a tak snadněji pochopíte, jak jsou vaše stránky propojeny.

Struktura webových stránek

Byla struktura webových stránek navržena podle analýzy klíčových slov a opravdu máte webové stránky propojeny tak, jak je to žádoucí? Pokud na vás směřují zpětné odkazy (na hlavní stránku), dokážete přenést sílu na důležité podstránky?

Priorita: 9

Drobečková navigace

Používáte drobečkovou navigaci a usnadňujete pochopit cestu na konkrétní stránku vyhledávačům? Navíc i návštěvníkům usnadníte se lépe zorientovat na stránkách a snadněji tak pochopí, kde se momentálně nachází. Navíc na drobečkovou navigaci můžete nasadit strukturovaná data – tudíž se drobečkovka může zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.

Priorita: 7

Kvalita odchozích odkazů

Pokud vedete odkazy na jiné domény, pak jsou tyto odkazy kvalitní a fungují? Neodkazujete na již zaniklé stránky nebo “nějak” poškozené webovky?

Priorita: 7

Odchozí odkazy směrující na relevantní stránky

Pokud odkazujete na jinou doménu, pak vede odkaz na relevantní stránku? Vyhledávač pak může snadněji pochopit obsah, o kterém píšete.

Priorita: 8

Počet odchozích odkazů

Stránka, která odkazuje pouze na místech, kde je vhodné/dobré odkazovat bude samozřejmě hodnocena lépe jak stránka, která má v každé větě odkaz – a kor když odkaz vede na nerelevantní stránku.

Priorita: 8

Počet příchozích interních odkazů na stránku

Čím více vedete na cílenou stránku interních odkazů, tím více se jí tedy snažíte vyzdvihnout a určit ji tak prioritu.

Priorita: 8

Anchor texty interních odkazů

Vyhledávače snadněji pochopí, o čem daná stránka je pomocí anchor textů interních odkazů – uvidí tak, jak ji máte propojenou a pomocí jakých klíčových slov ji máte prolinkovanou. V češtině můžete používat i například synonyma, tudíž např. stránku školení můžete prolinkovat z jiné stránky pomocí odkazu s anchor textem kurzy.

Priorita: 6

Kvalita příchozích interních odkazů

Jsou odkazy umístěny poblíž relevantního textu, a odkaz tak spíše pomáhá uživatelům lépe dohledat dodatečný/rozšiřující obsah?

Priorita: 6

Title u interního odkazu

Nejpíše vyhledávače neberou na tento faktor žádný ohled, nicméně může zase pomoci vyhledávačům rozpoznat cílovou stránku – stačí používat titulky u odkazů.

Priorita: 3

Vzájemné prolinkování interních stránek

Máte vytvořenou sekci stránek, které něco sjednocuje? Máte pro tuto skupinu stránek vytvořené jakési menu, aby uživatelé mohli jednoduše v dané sekci přecházet? Dále pak pokud je například článek spojen s dalšími stránkami, které je zapotřebí navštívit, jsou zde viditelné odkazy?

Priorita: 6

Nefunkční odkazy

Jsou vaše odkazy funkční a neodkazují na URL adresy, které jsou nefunkční – “rozbité”?

Priorita: 9

Affiliate odkazy

Pokud daný text obsahuje příliš affiliate odkazů, vyhledávače vás spíše mohou umístit na horší pozice než stránky, kde se objeví pouze občas affiliate odkaz.

Priorita: 6

Příliš mnoho odchozích odkazů ze stránky

Pokud vedete ze stránky mnoho odchozích odkazů (včetně nofollow), není to moc dobrá známka toho, že se bude jednat o užitečný obsah (až na seznamy nebo výčty).

Priorita: 8

Off page hodnotící faktory

Off page faktory se zaměřují na vnější stranu webových stránek. Podívejte se, které hodnotící faktory mohou do algoritmu vyhledávačů spadat.

Stáří odkazující domény

Určitě vám pomůže doména, která má již nějaké stáří než doména, která byla čerstvě založena.

Priorita: 5

Počet odkazujících domén

Jeden z hlavních off page faktorů – kolik domén vede na cílovou stránku?

Priorita: 10

Počet odkazujících stránek

Jeden z dalších hlavních off page faktorů – kolik stránek má zpětný odkaz na váš? Rozdíl od počtu zpětných odkazů spočívá v tom, že jedna stránka může obsahovat více odkazů.

Priorita: 10

ALT u obrázků na místo anchor textu

Pokud je zpětný odkaz ve formě obrázku, pak si zkontrolujte, jaké jsou alternativní texty obrázků (atribut ALT) – slouží totiž místo anchor textů.

Priorita: 10

Autorita odkazující stránky

Je daná stránka, která má obsažený zpětný odkaz na vás, důvěryhodná? Zpětné odkazy z autoritativnějších stránek jsou cennější než odkazy ze stránek málo autoritativních.

Priorita: 8

Autorita odkazující domény

Stejně jako u autority odkazující domény berou vyhledávače potaz i autoritativnost konkrétní stránky, na které je umístěn zpětný odkaz.

Priorita: 8

Okolí textu odkazu

Pokud má daný zpětný odkaz v okolí relevantní text, je snadněji pochopitelné, o čem cílová stránka bude.

Priorita: 8

Nofollow odkazy

Nofollow odkazy nepřenášejí sílu, i tak je možné, že jej vyhledávače berou v potaz. Navíc už z hlediska toho, že se zpětné odkazy vyskytují na stránkách, kde je vaše cílová skupina, tak vám i tak mohou vodit návštěvníky. A pokud se jedná o prodejní web, pak vám nofollow odkaz může vodit zákazníky.

Priorita: 8

Rozmanitost odkazů (odkazy z více domén)

Pokud budete vést odkazy pouze z jedné domény (např. pomocí komentářů, diskuze, článků, atd.), moc vám to nepomůže jako budování zpětných odkazů z různých webů.

Priorita: 8

Sponzorské odkazy

Máte zpětné odkazy vedeny ze sekce “Sponzorské odkazy”? Pak vám to spíše může uškodit. Na první pohled je zřetelné, že se nebude jednat o přirozené odkazy.

Priorita: 8

Přenos síly pomocí redirectu

Získali jste zpětný odkaz na URL, která již neexistuje? Převádíte tuto sílu pomocí redirectu?

Priorita: 8

Anchor text zpětného odkazu

Celkem důležitý faktor, jak je propojen odkaz s cílovou stránkou – resp. jaká je klikatelná část odkazu – tzv. anchor text?

Priorita: 8

Title u externího odkazu

Stejně jako u interního odkazu, vyhledávače tak mohou snadněji pochopit cílenou stránku pomocí používání titulku u odkazů (title; nepleťte si však s titulkem stránky).

Priorita: 3

Národní koncovka (TLD) odkazující domény

Pokud na vás budou směřovat odkazy z cílené země, určitě vám pohodou daleko více než odkazy umístěné na zahraničních webech.

Priorita: 8

Pozice zpětného odkazu v obsahu

Vyhledávač může brát větší ohled na zpětné odkazy, které jsou umístěny spíše na začátku obsahu stránky – např. v prvních odstavcích. Samozřejmě se jedná o drobnost.

Priorita: 4

Pozice zpětného odkazu na stránce

Stejně jako u pozice klíčového slova v obsahu je dobré myslet i nad umístěním na stránce.

Priorita: 4

Relevance odkazující domény

Je odkazující doména relevantní k vašemu oboru? Je na odkazující doméně i vaše cílová skupina?

Priorita: 8

Relevance odkazující stránky

Jak je relevantní obsah stránky k cílené stránce? Jsou čtenáři stránky, kde je obsažen zpětný odkaz, cílovou skupinou?

Priorita: 8

Titulek odkazující stránky

Jaký je titulek stránky, kde je zpětný odkaz? Má obsažen klíčové slovo, které je i vaším cíleným slovem? Vyhledávač tak zase může snadněji pochopit téma obsahu webových stránek.

Priorita: 5

Stáří zpětného odkazu

Pokud zpětný odkaz je dlouhodobě dostupný a má tedy nějaké stáří, může pomoci lépe než odkaz, který je nově vytvořený.

Priorita: 5

Přirozené budování zpětného profilu

Zpětné odkazy, které získáváte zcela přirozeně např. diskuzních fór, vám pomohou daleko lépe, než poznatelně nepřirozený odkaz.

Priorita: 7

Umělé budování zpětného profilu

Pokud si budete uměle budovat odkazový profil, vyhledávače to mohou poznat a spíše vám tento typ budování zpětných odkazů může uškodit než pomoci.

Priorita: 8

Vzájemné prolinkování externích stránek

Doplnili jste nějaký obsah z cizí domény na vaší? Zkuste se domluvit s protistranou, zda si nevyměníte odkaz a nebudete na sebe vzájemně odkazovat, pokud je to přínosné pro návštěvníky? Můžete tak dát najevo, jaký obsah jste pomocí vašeho textu rozšířili.

Priorita: 6

Důvěryhodnost odkazující domény

Další důležitý off page faktor, který vstupuje do algoritmu – jak je vůbec odkazující doména důvěryhodná? Tyto údaje zjistíte například v Ahrefs.com nebo na Majestic.com.

Priorita: 9

Počet odchozích odkazů, kde je umístěn zpětný odkaz

Stránka, ze které bude mnoho odchozích odkazů, nemusí fungovat při přenosu síly. Proto je důležité se podívat, kolik má stránka odchozích odkazů. Toto číslo může být vysoké – může to být známka o tom, že je zpětný odkaz umístěn v tzv. “odkazové farmě” – pozůstatek z minulosti, kdy se tvořily stránky typu “Spolupráce, Výměna odkazů” apod -> tomu se vyhněte a případně se od odkazů distancujte.

Priorita: 8

Počet slov na odkazující stránce

Kvalita obsahu je důležitá a jako obecný odrazový můstek pro hodnocení odkazu můžete použít délku textu, kde se zpětný odkaz vyskytuje. Čím dělší je obsah, tím více bude specifický.

Priorita: 6

Kvalita odkazující stránky

Podívejte se, jak je odkazující stránka kvalitní a zda neobsahuje chyby. Pokud by byla stránka “rozbitá”, zpětný odkaz nemusí mít takovou váhu.

Priorita: 7

Sitewide odkazy

Site wide odkazy vás nemusí poškozovat, dbejte však, aby na odkazující doméně bylo vaše cílové publikum. Vyhledávače mohou zpětný odkaz (sitewide link) brát jako jeden, jak se již zmínil Matt Cutts:

Priorita: 7

Odkaz z Wikipedie

Ačkoli se jedná o nofollow odkaz, jsou stále dohady, zda zpětný odkaz pomůže. I já osobně si myslím, že ano, poněvadž je Wikipedia důvěryhodný zdroj informací.

Priorita: 7

Obecné faktory + Data z Google Chrome

Jelikož je známo, že prohlížeč Google Chrome shromažďuje data, podívejme se, jak by je mohl použít při hodnocení webových stránek.

CTR klíčového slova z organického vyhledávání

Pokud je váš web navštěvován více než web před vámi skrze klíčové slovo, na které jste cílili, pak Google může přehodnotit pozice a může vás tak umístit na lepší pozice.

CTR všech klíčových slov z organického vyhledávání

Stránka se nemusí zobrazovat pouze na dané klíčové slovo, ale může zaujmout pozice u dalších relevantních slov. A pokud jsou i tyto slova s vyšším CTR než výsledky s lepší pozicí, pak může opět dojít k přehodnocení.

Míra odchodů

I když můžete mít vysoké CTR, myslete i na míru odchodů – návštěvník, který přijde a hned odejde nesvědčí o tom, že dohledal to, co potřebuje.

Přímá návštěvnost

Google Chrome by mohl shromažďovat údaje, zda chodíte na webové stránky skrze přímou návštěvnost – tzn. zadáte webovou adresu přímo do prohlížeče, nikoliv do vyhledávače.

Opakující se návštěvy

Chodíte na stránky opakovaně? Další údaj, který by mohl Google sbírat.

Přidání stránky do záložky (Google Chrome)

Uloží si vaši návštěvníci stránku do oblíbených stránek? Myslím, že i tento faktor může brát Google v potaz.

Rychlost načítání (skrze Google Chrome)

Jak se webové stránky načítají (rychlost načítání) skrze prohlížeč Google Chrome? Další z údajů, který by mohl vstupovat do algoritmu vyhledávače Google.

Čas strávený na stránce

Stráví návštěvníci na stránce dostatek času, aby byli schopni dohledat informace, které potřebují? Nebo se jen překlikli, stránku zběžně projdou a v horším případě pak stránky opustí.

Historie hledání

Myslím si, že Google shromažďuje veškerá data – jsou odesílána přímo do Google, ačkoli si smažete historii procházení. Proto vám i tak může nabízet výsledky, které nemáte uložené v historii, přesto jste na webových stránkách již byli.

GEO cílení / lokální vyhledávání

Poloha je asi z nejdůležitějším obecných faktorů, které mohou skrze Google Chrome vstupovat do algoritmu. Jde o to, že se Google snaží personalizovat výsledky vyhledávání – výsledky vyhledávání mohou vypadat v Pardubickém kraji úplně jinak než v Praze. Proto mohou být vrácené výsledky pro jednotlivé země/kraje/města úplně jiné a výsledky budou spíše lokalizované pro určitou oblast.

Bezpečné vyhledávání

Má-li hledající člověk zapnuto bezpečné vyhledávání, pak mu Google nemusí vracet všechny výsledky (např. obsah pro dospělé se nebude při zapnuté funkci zobrazovat).