Jaký je rozdíl mezi stránkou a příspěvkem ve WordPressu


Autor Pavel Zaněk

18. 6. 2022

Obsah článku

Pokud jste nový uživatel WordPressu, pak jste si jistě v administraci všimli, že zde existuje sekce „Stránky“ a sekce „Příspěvky“. Mnozí ze začátečníků však neví, zda zvolit k tvorbě obsahu stránku nebo příspěvek. V dnešním článku se podíváme, jaké jsou hlavní rozdíly mezi těmito typy obsahu.

Hlavní rozdíl

Hlavní rozdíl mezi stránkou a příspěvkem ve WordPressu je v časové známce. Příspěvky používají časovou známku pro určení pořadí ve výpisech příspěvků (příspěvky jsou řazeny ve výchozím nastavení WordPress v archivech od nejnovějších po nejstarší). Stránky tuto časovou známku nemají (ano, zkušenější uživatelé mohou navrhnout, že i u stránek lze pracovat s časovou známkou). Tato časová známka přináší informaci o aktuálnosti obsahu. Jelikož stránky tuto informaci neobsahují, měly by být stránky stále aktuální nehledě na čase publikování. Zatímco příspěvky budou obsahovat informace, kdy byl článek publikovaný a případně aktualizovaný (a návštěvník tak počítá, že pokud se jedná o starší článek, který nenese informaci o aktualizaci obsahu, pak může být obsah daného článku neaktuální/zastaralý).

Další rozdíly mezi stránkou a příspěvkem

Pro přehlednější zobrazení rozdílů se podíváme níže na tabulku rozdílů.

StránkyPříspěvky
Neobsahuje časovou známku – není zobrazen čas zveřejnění, obsah stránky má dlouhodobou působnost (stále aktuální).
Příklad: stránka Kontakt, O nás, Nabízené služby, …
Obsahují časovou známku – příspěvky ve výpisech/archívech řazeny dle data publikování, obsah článku je časem neaktuální.
Příklad: Blog, Novinky, Výroční zprávy, Recenze
Pouze jedna URL adresa – stránka se vyskytuje pouze na jedné URL adrese.Několik URL adres pro jeden příspěvek – příspěvek se může na webu zobrazovat na několika URL adresách.
TIP: Dejte si pozor na duplicitu obsahu v rámci SEO a mějte tyto duplicitní URL adresy ošetřeny (např. kanonizace).
Statická podoba – ve výchozím nastavení WordPress nikde nenaleznete výpis stránek seřazených dle data publikování.Dynamická podoba – příspěvky mohou být zobrazeny na několika místech (archív kategorie, výpis příspěvků daného autora, výpis příspěvků dle času publikování, apod.).
Struktura – Hierarchie – stránky mohou být zanořovány (hierarchická struktura). Stránka tak může mít nadřazenou stránku, ale i podřazené stránky. Tato funkcionalita mění i výslednou URL adresu stránky.Struktura – Tříditelné/Filtrovatelné – příspěvky mohou být vkládány do tzv. rubrik (spíše známé jako kategorie příspěvků), které mohou být podobně jako stránky řazeny v hierarchická struktuře. Dále můžete příspěvky seskupovat pomocí štítků.
Šablony – u stránky můžete zvolit šablonu, která bude použita pro danou stránku. Jedná se o předefinované šablony, které jsou součástí WordPress.
Příklad: Šablona bez postranního panelu, postranní panel vpravo/vlevo, apod.
Formáty – u příspěvků si můžete nastavit formát, který bude použit pro daný příspěvek. Jedná se o předdefinované formáty, které jsou součástí WordPress.
Příklad: formáty Video, Audio, Obrázek, Galerie, apod.
Poznámka: Záleží však na šabloně, jak s touto informací naloží a zda vizuálně/funkčně odliší příspěvek s daným formátem oproti ostatním formátům
RSS – příspěvky jsou dostupné v RSS (Really Simple Syndication / opravdu jednoduchá syndikace)
Bez autorství – u stránek zpravidla neuvádíme, kdo danou stránku vytvořil, ačkoliv tato informace je v rámci administrace k dispozici.Autorství – příspěvky kromě data publikování s sebou nesou i informaci o autorství daného příspěvku – tedy kdo daný příspěvek napsal, případně kontakt na autora a odkaz na další články.
Komentáře – Ve výchozím nastavení WordPress je povolena možnost komentovat příspěvky. Návštěvníci tak mohou diskutovat u jednotlivých příspěvků.
Rozdíly mezi stránkou a příspěvkem ve WordPress

Společné faktory

Ačkoliv se stránky a příspěvky liší, přeci jen některé faktory/vlastnosti mají stejné.

 • Součástí WordPress – stránky i příspěvky jsou součástí WordPressu. U nově nainstalovaného WordPressu tedy v administraci uvidíte jak stránky, tak příspěvky. Obě tyto sekce mají zpravidla ukázkovou stránku/příspěvek.
 • Viditelnost – u obou typů obsahu si můžete nastavit, zda viditelnost bude nastavena jako:
  • veřejná (zobrazeno všem)
  • chráněno heslem (obsah uvidí pouze návštěvníci, kteří znají heslo, které u dané stránky/příspěvku nastavíte)
  • soukromě
 • Plánování – oba typy obsahu je možné naplánovat – tedy stránky/příspěvky se zveřejní až v čase, který si nastavíte pro publikaci.
 • Média – pokud vkládáte média do stránek a příspěvků, tyto média mají společné úložiště. Všechny média (obrázky, dokumenty, videa, …) tedy uvidíte v sekci „Média“ v administraci WordPress.
 • Menu – stránky i příspěvky si můžete vložit do menu (ačkoliv u příspěvků to nebývá zvykem).

Dalo by se samozřejmě odlišit daleko více stránky od příspěvků pomocí funkcí/vizuálních prvků, které nejsou součástí WordPress (např. sdílení příspěvků, obsahy článků, )

Infografika

Níže se ještě můžete podívat na infografiku od Kristen Symonds.

Rozdíly mezi stránkou a příspěvkem ve WordPress
Infografika – Příspěvky vs. Stránky

Další články

Autor Pavel Zaněk

Tvořím webové stránky s velkou oblibou v online marketingu - především v odvětví optimalizace pro vyhledávače (SEO). Především se specializuji na tvorbu webových aplikací na míru (PHP framework Laravel s využitím dalších moderních technologií) a na tvorbu webových stránek s použitím redakčního systému Wordpress. Ačkoliv se více zaměřuji na logiku webových aplikací (back end), jsem schopný tvořit i moderní a responzivní šablony v rámci webové grafiky (front end).

18. 6. 2022