Jak vytvořit a spravovat menu ve WordPress

Vytvoření a správa menu ve Wordpress


Autor Pavel Zaněk

28. 8. 2022

Obsah článku

Skoro každý web používá navigační menu pro snadnější procházení webových stránek. Menu na webu by Vám také mělo pomoci se zorientovat na webových stránkách a dohledat přesně to, co hledáte. V dnešním článku se zaměříme na tvorbu a následnou správu menu v redakčním systému WordPress.

Správa menu

Po přihlášení se do administrace uvidíte v levém postranním panelu sekci „Vzhled„, pod kterou následně naleznete podsekci „Menu„. Zde naleznete všechna menu, která máte vytvořená. Můžete je zde následně upravovat, případně mazat.

Množství vytvořených menu není nijak omezeno. Můžete tak vytvářet menu dle svých potřeb – například hlavní navigační menu v záhlaví webu, několik menu v zápatí webu, menu v postranních panelech Vašeho webu (například pomocí widgetů), apod.

Umístění menu závisí podle možností aktuální šablony. Většina šablon však nabízí alespoň jedno místo pro vložení menu.

Níže si ukážeme postup, jak vytvářet a následně spravovat navigační menu bez potřeby znalosti programování. Vše s použitím výchozích nástrojů WordPress.

Levý postranní panel - administrace WordPress - menu
Levý postranní panel – administrace WordPress – menu

Vytvoření nového menu

Vytvořit a spravovat menu můžete ve WordPressu hned na několika místech:

 • jak již bylo řečeno výše, menu můžete spravovat v administraci přes „Vzhled“ > „Menu
 • další možností je nastavení dané šablony, tedy „Vzhled“ > „Přizpůsobit“ > „Menu“ (do této části se dostanete i pomocí horního řádku v administraci pomocí položky „Přizpůsobit“ nebo také přejitím do sekce „Vzhled“ > „Menu“ -> tlačítko vedle nadpisu „Spravovat v aktuálním náhledu„)

Ukážeme si první možnost.

Vytvoření menu

Vytvoříme si ukázkové menu s několika odkazy, kde bude dodržena určitá hierarchie a budeme řešit pořadí položek.

Vytvoření nového menu v redakčním systému WordPress
Vytvoření nového menu v redakčním systému WordPress

Přidání položek do menu

Položky do menu můžete opět přidávat několika způsoby. Při výchozí instalaci WordPress narazíte na níže uvedené 4 sekce. Tyto sekce mohou být doplněny o další sekce (například funkce šablony, pomocí pluginu, …).

Tipy:

 • Pokud přidáte položku(y) do menu, nezapomeňte aktualizovat menu pomocí tlačítka „Aktualizovat menu
 • Pokud máte vytvořeno několik navigačních menu, můžete mezi nimi přepínat pomocí select boxu umístěným pod nadpisem.
Přidání položek do WordPress menu
Přidání položek do WordPress menu

Stránky

 • Můžete vybrat stránku, kterou máte již vytvořenou.
 • Stránku v menu můžete pojmenovat jinak než je název stránky.
Přidání stránky do menu
Přidání stránky do menu

Příspěvky

 • Můžete vybrat příspěvek, který je již vytvořený.
 • Příspěvek v menu můžete pojmenovat jinak než je název příspěvku.
Přidání příspěvku do menu
Přidání příspěvku do menu

Uživatelské odkazy

 • Můžete si zvolit libovolnou URL adresu odkazu (může se jednat o interní, ale i externí URL adresu).
 • Odkaz můžete pojmenovat dle Vašich potřeb.
 • Doporučení: URL adresu zadávejte buď uvedením relativní cesty, nebo absolutní cesty včetně http:// nebo https:// (jinak Vám odkaz nebude fungovat)
 • Tip: Pokud chcete, aby odkaz nevedl uživatele na jinou stránku, uveďte do URL „#“
 • Tip 2: Uživatelský odkaz můžete využít i jako kotvu (do URL stačí uvést „#vas-identifikator“)
Přidání uživatelského odkazu do menu
Přidání uživatelského odkazu do menu

Rubriky

 • Můžete vybrat rubriku (pro příspěvky), která je již vytvořená.
 • Rubriku v menu můžete pojmenovat jinak než je název rubriky.
Přidání rubriky do menu
Přidání rubriky do menu

Struktura položek

U jednotlivých položek můžete měnit jak pořadí položek, tak samotnou hierarchii/strukturu.

Řazení položek

Když přidáváte nové položky do menu, tak se vždy přidají na konec (za poslední položku daného menu).

Položky si však můžete seřadit dle libosti. Stačí přejít myší nad položku v menu a tažením ji můžete přesouvat (Drag&Drop). Případně u položky v pravé části klikněte na malou šipku, která Vám ukáže nastavení pro daný odkaz (podrobnější informace) a zde máte nabídku „Posunout“ (s možnostmi jako nahoru, dolů, …).

Hierarchie menu / rozbalovací menu

Položky v menu také můžete zanořovat – tj. určit u položky nadřazenou položku. Záleží však na šabloně, jak bude tyto zanořené položky zobrazovat. Většinou šablony menu zobrazují do 2. až 3. úrovně. Také záleží na šabloně, zda vykresluje podmenu jako rozbalovací položky či nikoliv.

Nastavení menu

Pokud přejdete do sekce „Vzhled“ > „Menu„, pak zde máte možnost přepínat mezi vytvořenými menu.

Přepínání mezi vytvořenými menu
Přepínání mezi vytvořenými menu

U každého menu pak vidíte nastavení menu a jednotlivé položky spadající do daného menu.

Struktura nově vytvořeného menu
Struktura nově vytvořeného menu

Automatické přidávání stránek

U každého menu si můžete nastavit, zda se do menu vždy dostane každá nově vytvořená stránka. Osobně jsem tuto funkci u žádného webu za svoji kariéru nepoužil – přeci jen máte větší dohled, když položky do menu přidáváte manuálně.

Smazání menu

Každé vytvořené menu můžete samozřejmě i smazat. Stačí vybrat menu a ve spodní části máte tlačítko/odkaz „Smazat menu„.

Nastavení položek v menu

Můžete si všimnout, že u každé přidané položky do menu vidíte v práce části malou šipku. Po kliknutí na ni se vám zobrazí detailnější informace.

Detailní informace o odkazu
Detailní informace o odkazu
Editace položek

Pokud jste přidávali do menu stránku, příspěvek či rubriku, pak se do textu odkazů doplní název (název stránky, název příspěvku či název rubriky). U všech odkazů můžete v těchto detailních informacích o odkazech upravovat název.

U uživatelských odkazů můžete navíc upravovat URL adresu, kterou jste u daného odkazu použili.

Mazání položek

V detailnějších informacích o odkazu také uvidíte tlačítko/odkaz „Odstranit„.

Dále můžete použít funkci pro hromadné odebrání odkazů (tedy mazání více odkazů najednou). Stačí zatrhnout možnost „Hromadný výběr“ a posléze vybrat odkazy, které chcete smazat. Potvrdíte a menu nezapomeňte aktualizovat.

Hromadné odebrání odkazů z menu
Hromadné odebrání odkazů z menu

Související pluginy

V redakčním systému WordPress si můžeme menu rozšířit/upravit pomocí pluginů. Pojďme se podívat na ty, které občas využívám.

Conditional menu

Plugin „Conditional menu“ Vám umožní vytvářet tzv. „podmínky“ – tedy můžete si nastavit, při jaké situaci se bude menu zobrazovat. Stručně řečeno, můžete mít různá menu v různých příspěvcích, stránkách, archívech atd.

Max Mega Menu

Plugin „Max Mega Menu“ automaticky převede vaše menu na Mega Menu. Poté můžete například do menu přidat libovolný widget WordPress, změnit styl menu pomocí předdefinovaného editoru a změnit chování menu pomocí vestavěných nastavení. Na tento plugin se podrobněji podíváme na konci tohoto článku.

Duplicate Menu

Plugin „Duplicate Menu“ má pouze jednu funkci a tou je možnost zduplikovat již vytvořené menu pomocí jednoho kliknutí.

Menu Image, Icons made easy

Plugin „Menu Image, Icons made easy“ Vám umožní přidávat k jednotlivým položkám v menu obrázky a ikony.

Tip na závěr – Mega Menu

Možná se někteří z vás setkali s pojmem Mega Menu. Pokud ne, pak si představte menu s několika zanořenými položkami (na desktopu), kdy pod každou položkou první úrovně se na místo jednoho sloupce zobrazí sekce přes celou šířku. Pro inspiraci se podívejte na níže uvedené příklady.

Ukázka megamenu
Ukázka megamenu
Ukázka megamenu 2
Ukázka megamenu 2

Mega Menu se hodí v případě, pokud vlastníte obsáhlý web. Do Mega Menu totiž přidáte daleko více položek, které jsou však přehlednější, než u výchozího menu z WordPress.

V nastavení menu Vám po nainstalování pluginu přibudou nové možnosti, včetně možnosti přidávání ikon.

Nastavení menu - megamenu
Nastavení menu – megamenu

Plugin nabízí možnost spravovat obsah pomocí předpřipraveného Builder. Můžete tak vytvářet řádky a sloupce. Do jednotlivých sloupců posléze můžete přidávat nejenom odkazy, ale také widgety.

Nastavení menu - megamenu - builder
Megamenu – Builder

S Mega Menu si můžete pohrát, plugin nabízí širokou škálu nastavení.

Nastavení menu - megamenu - nastavení
Nastavení Mega Menu

K odkazům můžete snadno přidávat i ikony.

Nastavení menu - megamenu - ikony
Nastavení Mega Menu – ikony

Další články

Autor Pavel Zaněk

Tvořím webové stránky s velkou oblibou v online marketingu - především v odvětví optimalizace pro vyhledávače (SEO). Především se specializuji na tvorbu webových aplikací na míru (PHP framework Laravel s využitím dalších moderních technologií) a na tvorbu webových stránek s použitím redakčního systému Wordpress. Ačkoliv se více zaměřuji na logiku webových aplikací (back end), jsem schopný tvořit i moderní a responzivní šablony v rámci webové grafiky (front end).

28. 8. 2022