Psaní příspěvků ve WordPress


Autor Pavel Zaněk

22. 6. 2022

Obsah článku

V dnešním článku se podíváme na vše potřebné pro tvorbu/psaní článků v redakčním systému WordPress. Konkrétně si projdeme krok za krokem sekci „Příspěvky“ v rámci administrace WordPress. Jelikož se WordPress neustále vyvíjí – a to i textový editor pro psaní příspěvků, je nutné říci, že návod byl psán k verzi WordPress 6.0 s použitím výchozí šablony – Twenty Twenty-One (verze: 1.6).

Blokový editor

Dříve existoval ve WordPress klasický editor, který byl nahrazen tzv. blokovým editorem. Klasický editor pro mnohé připomínal textový editor Word. Zatímco blokový editor přináší zcela nový pohled na psaní příspěvků.

Když byl uveden WordPress 5.0 v prosinci 2018, výchozím editorem už nebyl právě klasický editor, ale blokový editor, také označovaný jako WordPress editor či Gutenberg editor.

Blokový editor s sebou přináší bloky – prvky, kterými vytváříte rozvržení obsahu. Může se například jednat o nadpisy, odstavce, obrázky, seznamy, videa, galerie a mnoho dalšího.

Nový editor bloků WordPress / Gutenberg nabízí řadu předpřipravených bloků, které lze použít k vytváření multimediálních stránek a příspěvků. Rozvržení bloků můžete snadno ovládat a vytvářet tak vizuálně přitažlivé webové stránky. A pokud Vám nebudou stačit předpřipravené bloky, pak si můžete vytvářet vlastní bloky, nebo se poohlédnout po blocích, které s sebou přináší pluginy.

Tip: Chcete-li používat klasický editor, budete si muset nainstalovat plugin „Klasický editor“ (Classic Editor). Podpora tohoto pluginu je prozatím garantována do roku 2022. Nicméně osobně doporučuji už klasický editor nepoužívat.

Sekce „Příspěvky“

Nejdříve je nutné se přihlásit do administrace WordPressu. Po přihlášení uvidíte v levém postranním panelu v administraci položku „Příspěvky“. Tato položka obsahuje tyto podsekce:

 • Přehled příspěvků
 • Vytvořit příspěvek
 • Rubriky
 • Štítky
Psaní příspěvků ve WordPress - sekce Příspěvky
Po přihlášení uvidíte v administraci odkaz na sekci „Příspěvky“

Přehled příspěvků

V této části uvidíte všechny Vaše napsané příspěvky – ať už publikované, smazané, nebo třeba ty v konceptu, tedy rozepsané a nepublikované. Tato sekce Vám umožňuje vyhledávat příspěvky, filtrovat příspěvky dle zvolených kritérií, hromadně upravovat příspěvky, apod.

Vytvořit příspěvek

Tuto sekci budete používat, pokud se rozhodnete psát nový příspěvek. Tuto sekci si detailněji níže rozebereme.

Rubriky

Rubriky příspěvků (možno také pojmenovat a považovat za kategorie příspěvků) Vám umožňují seskupovat příspěvky dle určitých témat. Rubriky je možné tvořit v hierarchické struktuře – rubrika tedy může mít nadřazenou rubriku, ale také může obsahovat několik podřazených rubrik.

U příspěvků máte možnost vybrat kategorie, do kterých daný příspěvek spadá.

Sekce „Rubriky“ Vám umožňuje spravovat rubriky na Vašem webu. Ovládání je intuitivní, při správě rubrik byste neměli mít žádné problémy. Této sekci bude v budoucnu věnovaný samostatný článek, ale už nyní mohu doporučit článek od Tomáše Cirkla věnovaný vytvářením rubrik a podrubrik.

Štítky

Podobně jako rubriky ve WordPressu existují štítky. Ty však na rozdíl od rubrik nelze tvořit v hierarchické struktuře. Štítky jsou tedy na stejné rovině, nemůže nastat, že by štítek měl nadřazené nebo podřazené štítky. Tyto štítky slouží především jako další možnost, jak si můžete třídit Vaše články.

Sekce „Štítky“ Vám umožňuje spravovat štítky na Vašem webu. Ovládání je intuitivní jako u rubrik, při správě štítků byste neměli mít žádné problémy. Této sekci bude také v budoucnu věnovaný samostatný článek. Prozatím mohu odkázat na článek zabývající se štítky ve WordPress.

Tvorba nového příspěvku

Pokud chcete vytvořit nový příspěvek, zvolte v administraci z levého menu „Příspěvky“ > „Vytvořit příspěvek“. Nemyslete si však, že toto je pouze jediný způsob, jak zahájit psaní nového příspěvku. Na sekci „Vytvořit příspěvek“ se dostanete i například z horního menu odkudkoliv (jste-li přihlášeny jako administrátor), nebo například v sekci „Výpis příspěvků“ v administraci uvidíte nad samotným výpisem tlačítko „Vytvořit příspěvek“. Možností, jak zahájit psaní nového článku je mnoho a je jen na Vás, jak začnete.

Pokud jste se dostali do sekce „Vytvořit nový příspěvek“, uvidíte něco podobného jako níže na obrázku.

Vytváření nového příspěvku ve WordPress
Vytváření nového příspěvku ve WordPress

Nejdříve si probere nastavení příspěvku, posléze se podíváme na psaní obsahu příspěvku. Abychom však mohli lépe pochopit jednotlivé části, podívejte se na stejný obrázek doplněný o pojmenování prvků/rozložení, které budu nadále používat.

Vytváření nového příspěvku ve WordPress - pojmenování jednotlivých částí
Vytváření nového příspěvku ve WordPress včetně pojmenování jednotlivých částí

Nastavení příspěvku

Pokud se podíváme na pravou část, pak zde uvidíte sloupec se vším možným nastavením pro daný příspěvek. Pokud tento sloupec nevidíte, pak vpravo nahoře klikněte na ozubené kolečko (které Vám tento postranní panel pro nastavení příspěvků otevře).

V tomto sloupci uvidíte 2 záložky – „Příspěvek“ a „Blok“. Záložka „Blok“ řeší nastavení vybraného bloku v rámci psaní příspěvku. Jelikož toto budeme provádět později, zajímá nás záložka „Příspěvek“. U této záložky uvidíte (pří výchozí instalaci WordPress) tyto podsekce:

 • Publikování
 • Trvalý odkaz
 • Rubriky
 • Štítky
 • Náhledový obrázek
 • Stručný výpis příspěvku
 • Nastavení komentářů

Všechny tyto podsekce si níže detailněji probereme.

Publikování

Zde najdete nastavení pro publikování příspěvku. Můžete si nastavit, kdo daný příspěvek uvidí (Viditelnost), zda jej zveřejníte okamžitě, nebo naplánujete do budoucna zveřejnění příspěvku (můžete použít i starší data), jaký formát příspěvku chcete použít, kdo je autorem příspěvku a případně, pokud už je příspěvek zveřejněný/v konceptu, můžete jej odstranit.

Psaní příspěvků ve WordPress - Záložka Příspěvek - Podsekce Publikování

Trvalý odkaz

Trvalý odkaz je de facto URL adresa, kterou posléze daný příspěvek bude mít. Pokud zadáte příspěvku nadpis a kliknete na uložit koncept nebo publikovat a zároveň nezadáte trvalý odkaz, pak si sám WordPress vygeneruje trvalý odkaz příspěvku dle nadpisu.

Tato funkce se především hodí, pokud máte delší název článku a chcete si URL adresu upravit tak, aby byla kratší. Zároveň pokud v budoucnu upravíte nadpis, pak trvalý odkaz zůstane stále stejný.

Další nastavení trvalých odkazů můžete nalézt v sekci „Nastavení“ > „Trvalé odkazy“.

Tip: Pokud upravujete trvalý odkaz příspěvku, konzultujte to nejdříve s Vaším SEO specialistou. Při změně URL adresy je důležité ošetřit původní URL adresu. Nejčastějším řešením bývá přesměrování se stavovým kódem 301 – tedy trvalé přesměrování. Nicméně vždy záleží na situaci, proto je dobré tyto úpravy konzultovat ještě před samotnou úpravou. Pokud by se neošetřilo správně, může to vést k propadu pozicím ve vyhledávačích u daného příspěvku, při větší míře to však může ohrozit celý Váš web.

Rubriky

V této podsekci si můžete přiřadit příspěvek k Vaším vytvořeným rubrikám. Zároveň zde máte možnost vytvořit také novou rubriku, pokud by ještě neexistovala. V případě, pokud vybíráte více rubrik z různých hierarchických struktur, můžete označit tu primární.

Psaní příspěvků ve WordPress - Záložka Příspěvek - Podsekce Rubriky

Štítky

Podobně jako v podsekci rubriky můžete i zde přiřazovat jednotlivé štítky v příspěvku. Pokud štítek nemáte ještě vytvořený, i tady ho můžete vytvořit bez nutnosti přejít přímo do sekce „Štítky“.

Psaní příspěvků ve WordPress - Záložka Příspěvek - Podsekce Štítky

Náhledový obrázek

Každému příspěvku můžete zvolit náhledový obrázek. Tento obrázek využívají šablony pro zlepšení vizuální podoby jednotlivých příspěvků na Vašem webu. Autor dané šablony je může vykreslovat ve výpisech článků, v bloku typu „Další související články“, v detailu konkrétního příspěvku, apod.

Stručný výpis příspěvku

U příspěvku můžete také vyplnit „stručný výpis příspěvku“ (spíše překládám jako „shrnutí obsahu příspěvku“ – většinou jde o krátký popis, co daný článek obsahuje). Tento obsah může být použit v šabloně – například na výpisu příspěvku (blog, kategorie článků, …) se může zobrazovat tento stručný obsah, v detailu příspěvku se však bude zobrazovat běžný obsah. Vždy záleží na autorovi šablony (stejně jako u náhledových obrázků), jak s touto informací daná šablona naloží. Více informací o stručných výpisech naleznete v dokumentaci.

Nastavení komentářů

V rámci podsekce nastavení komentářů si nejenom můžete nastavit, zda u daného příspěvku povolíte komentáře, ale také můžete nastavit pingbacky a trackbacky. Trackback slouží na upozornění jiného webu s blogovacím systémem – například v případě, pokud na něj v rámci Vašeho příspěvku odkazujete. Dále zde máme pingbacky – tedy pokud ve Vašem příspěvku opět odkazujete na nějaký web (také redakční systém WordPress), správce daného webu automaticky obdrží odkaz na Váš příspěvek (pingback).

Psaní obsahu příspěvku

Zde se pozastavíme ještě nad historií vývoje redakčního systému WordPress. Jak již bylo výše uvedeno, v roce 2018 představil nový moderní blokový editor známý také jako Gutenberg. Na první pohled se může zdát, že se jedná o jednoduchý a čistý editor pro psaní textů, ale ve skutečnosti se jedná o pokročilý nástroj s mnoha funkcemi.

Název příspěvku

Pro název příspěvku slouží v editační části speciální blok, který se vyskytuje první. Zde není nic vysvětlovat, zadáte sem název Vašeho příspěvku.

Obsah příspěvku – bloky a vzory

Jelikož je Gutenber blokový editor, nečekaně lze můžeme nalézt spoustu užitečných bloků, které nám pomohou tvořit obsah příspěvku. Dále zde můžeme nalézt i rovnou celé předdefinované vzory, které Vám jistě ušetří čas.

Klikněte tedy do obsahu nového příspěvku a uvidíte možnost přidat nový blok. Konkrétně se bude jednat o 6 bloků k vybrání včetně možného vyhledávání ze všech bloků + odkaz na zobrazení všech bloků.

Výběr nového typu/bloku ve WordPress
Výběr nového typu/bloku ve WordPress

Pokud si zobrazíte všechny bloky, uvidíte něco podobného jako níže na obrázku. Do přehledu všech bloků, resp. přidání nového bloku z výběru všech bloků se dostanete i z horního řádku (v levé části modré plus). Pokud najedete myší na blok (v tomto případě je myš nad blokem „Tabulka“), tak vedle uvidíte popisek včetně malé ukázky.

Zobrazení všech možných bloků k použití ve WordPress
Zobrazení všech možných bloků k použití

Můžete si všimnout (pokud se díváte na všechny bloky), jsou zde 2 záložky – Bloky a Vzory (možná uvidíte „bloků“, jedná se o dobro/špatný překlad, ach ta čeština 🙂

V rámci vzorů uvidíte rovnou celé předdefinované „šablony“ používající jednotlivé bloky.

Zobrazení všech možných bloků k použití ve WordPress
Zobrazení všech možných bloků k použití

Doporučuji tyto bloky projít a seznámit se s nimi. Práce s nimi by neměla být obtížná, nicméně je zde mnoho skrytých funkcí, na které se nyní podíváme.

První blok – odstavec

Zkusme si napsat náš první odstavec. Jelikož je odstavec výchozím blokem, můžeme po kliknutí do obsahu příspěvku rovnou psát text bez nutnosti vybírat blok (blok Odstavec).

První blok - odstavec - psaní příspěvku ve WordPress
První blok – odstavec

Můžete si všimnout, že nad odstavcem máte pomocné menu – můžete změnit blok, posunovat jej v případě více bloků, možnosti formátování a nastavení bloku.

Možnosti formátování odstavce ve WordPress
Možnosti formátování odstavce
Nastavení bloku odstavce ve WordPress
Nastavení bloku odstavce

V obou případech, pokud se vyskytujete uvnitř bloku, vidíte další dodatečné nastavení v pravém sloupci (kde bylo původně Nastavení příspěvku). Nyní zde máte záložku Blok s nastavením vybraného bloku (v našem případě odstavec).

V rámci bloku Odstavec si můžete nastavit použité barvy (barva pozadí a barva textu odstavce), typografii (prozatím pouze velikost písma) a případně další pokročilá nastavení (HTML záložky a CSS třídy).

Horní řádek

Na horním řádku by nemělo být nic, co by se nedalo pochopit. Ikonka WordPressu slouží k vrácení se do administrace, dále zde máme možnost vytvořit nový blok, návrat o krok zpět/vpřed, informace o příspěvku (počty znaků, slov, nadpisů, odstavců, bloků a dále pak osnova dokumentu), přehledný seznam bloků, možnosti ukládání, zobrazení nastavení příspěvku a další nastavení příspěvku.

Ukládání a automatické ukládání

Pokud máte rozepsaný příspěvek (koncept), WordPress jej Vám automaticky uloží každou minutu. V pravém horním rohu případně uvidíte, že probíhá ukládání. V průběhu psaní si stejně jako například ve Wordu svoji práci můžete ukládat. Pokud píšete nový článek, pak máte možnost ukládat koncept (tlačítko „Uložit koncept„), než samotný článek zveřejníte. Pokud uložíte příspěvek, dojde k vytvoření nové verze příspěvku. Tyto verze posléze můžete procházet a porovnávat (případně může obnovit předchozí verzi).

Multimediální obsah

Pokud do příspěvku umisťujete například obrázky, PDF soubory či jiné dokumenty, pak tento multimediální obsah naleznete na jednom centrálním místě – sekce „Média“ (Odkaz dostupný z administrace z levého postranního menu).

Závěr

Pokud si vyzkoušíte blokový editor Gutenberg a dáte mu alespoň pár dní na otestování, určitě jej zcela pochopíte a práce s bloky Vám nebude dělat problémy. Můžete tak snadněji tvořit obsah včetně vizuálních prvků. Ačkoliv se na první pohled nezdá, každý blok má své nastavení a s každým blokem si můžete pohrát dle libosti. Samozřejmě některé funkce stále chybí, nicméně tento blokový editor se stále aktualizuje/rozšiřuje a případně máte možnost použít bloky pocházející z pluginů, nebo si rovnou vlastní blok vytvořit.

Další články

Autor Pavel Zaněk

Tvořím webové stránky s velkou oblibou v online marketingu - především v odvětví optimalizace pro vyhledávače (SEO). Především se specializuji na tvorbu webových aplikací na míru (PHP framework Laravel s využitím dalších moderních technologií) a na tvorbu webových stránek s použitím redakčního systému Wordpress. Ačkoliv se více zaměřuji na logiku webových aplikací (back end), jsem schopný tvořit i moderní a responzivní šablony v rámci webové grafiky (front end).

22. 6. 2022