Pojem/Zkratka Význam
Redakční systém (CMS) Z anglického Content Management System. Jedná se o systém pro správu obsahu, webovou aplikaci umožňující tvorbu a úpravu obsahu i bez znalosti kódování.
.htaccess Textový soubor sloužící pro základní funkce serveru. Zvyšuje uživatelské pohodlí a správu webu.
Stavové kódy Čísla ke kterým přísluší stavová hlášení. Hodnotí splnění požadavku klienta na server. Nejznámějším příkladem je chyba 404 Not Found.
Frontend Část webu viditelná pro běžné návštěvníky.
Backend Opak frontendu. Část webu sloužící pro administraci, tvorbu obsahu.
HTML Z anglického HyperText Markup Language. Značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek propojených s hypertextovými odkazy.
Javascript (JS) Multiplatformní skriptovací jazyk. Je základem dynamického webu, slouží k oživení. Je závislý na druhu prohlížeče.
CSS Kaskádové styly, z anglického Cascading Style Sheets. Jedná se o metody grafické úpravy webových stránek (př. barva, písmo, velikost písma)
FTP Z anglického File Transfer Protocol. Protokol pro přenos souborů mezi počítači.
SFTP Rozšíření FTP, zajišťující zabezpečení přenosu citlivých dat.
WordPress Open source redakční a publikační systém pro tvorbu a správu webových stránek.
 PHP Z anglického Hypertext Preprocessor. Programovací jazyk pracující na straně serveru.