Analýza klíčových slov

Přehled klíčových slov, jak lidé vyhledávají váš obor

Z analýzy klíčových slov

Zjistíte

Pro každou marketingovou strategii je důležité mít správně vytvořené analýzy klíčových slov. Zjistíte tak, jak lidé vyhledávají váš segment, jak můžete rozšířit obsah na webu, zjistíte vzory vyhledávaných frází a mnoho dalšího.

  • seznam relevantních frází, dotazů a klíčových slov, jak vás lidé vyhledávají
  • zjistíte, zda lidé vyhledávají podle určitých pravidel / vzorů
  • podklady, které využijete v různých oblastech online marketingu (SEO, sociální sítě, obsahový marketing, PPC, linkbuilding,…)
  • přehled o tom, co na webu chybí – resp. jaké vstupní stránky nebo segmenty nemáte vytvořeny či stojí za optimalizaci (analýza klíčových slov je také jedním z požadavků pro vytvoření návrhu informační architektury)

Analýza klíčových slov a její

Vytvoření

Analýza klíčových slov vám dá přehled o klíčových slovech / frázích (dotazech), jak lidé vyhledávají váš obor. Díky tomu můžete stránky optimalizovat a upravit je. K analýze klíčových slov přidávám i business data, tudíž můžete určit, jaké segmenty jsou pro vás prioritní.

Analýza klíčových slov je dále doplněna o informace jako je hledanost, konkurenčnost, ale i relevance s vaším oborem. Nechybí však informace o vrácené vstupní stránce k jednotlivým dotazům či určení priorit jednotlivých segmentů.

Při tvoření analýzy klíčových slov se snažím vždy přizpůsobit vašim webovým stránkám a cílům vašeho podnikání. Někdo může potřebovat analýzu klíčových slov pro další práci spojenou se SEO, někdo ji však potřebuje např. více pro obsahovou strategii. I tak tvořím analýzy pro všechna možná odvětví online marketingu a jako přidanou hodnotu nesleduji pouze data, ale přikládám různá doporučení či propojuji výstupní analýzu i s uživatelskou přívětivostí webových stránek.

Závěrem

Výstup

Výstupem analýzy klíčových slov je většinou excelová tabulka, která obsahuje několik záložek – počínaje hledanostmi přes klasifikace až po přehledné kontingenční tabulky, ze kterých lze snadno odhalit užitečné informace. Dále však přikládám k analýze klíčových slov různá doporučení, která můžete na webových stránkách uplatnit. V neposlední řadě jsem schopen vytvořit roadmapu včetně určení priorit.