Slovník pojmů – tvorba webových stránek

Pojem/ZkratkaVýznam
Redakční systém (CMS)Z anglického Content Management System. Jedná se o systém pro správu obsahu, webovou aplikaci umožňující tvorbu a úpravu obsahu i bez znalosti kódování.
.htaccessTextový soubor sloužící pro základní funkce serveru. Zvyšuje uživatelské pohodlí a správu webu.
Stavové kódyČísla ke kterým přísluší stavová hlášení. Hodnotí splnění požadavku klienta na server. Nejznámějším příkladem je chyba 404 Not Found.
FrontendČást webu viditelná pro běžné návštěvníky.
BackendOpak frontendu. Část webu sloužící pro administraci, tvorbu obsahu.
HTMLZ anglického HyperText Markup Language. Značkovací jazyk pro tvorbu webových stránek propojených s hypertextovými odkazy.
Javascript (JS)Multiplatformní skriptovací jazyk. Je základem dynamického webu, slouží k oživení. Je závislý na druhu prohlížeče.
CSSKaskádové styly, z anglického Cascading Style Sheets. Jedná se o metody grafické úpravy webových stránek (př. barva, písmo, velikost písma)
FTPZ anglického File Transfer Protocol. Protokol pro přenos souborů mezi počítači.
SFTPRozšíření FTP, zajišťující zabezpečení přenosu citlivých dat.
WordPressOpen source redakční a publikační systém pro tvorbu a správu webových stránek.
 PHPZ anglického Hypertext Preprocessor. Programovací jazyk pracující na straně serveru.