Nejdříve je nutné se přihlásit – stačí tedy přejít na stránky Google Analytics Solutions a přihlásit se do Google Data Studio. Nemusíte mít strach, vše je zdarma.

Po přihlášení uvidíte již předpřipravené reporty (templates), které si můžete zobrazit a podívat se přibližně na to, co nástroj dokáže vytvořit.

Tyto ukázkové reporty můžete použít jako šablonu. Pokud si tedy vyberete a zvolíte použití Vámi vybrané šablony, čeká Vás propojení se zdroji dat. Po propojení již uvidíte základní přehledy, které jste si vybrali.

Nově vytvořené reporty se ukládají na Google Disc, kde si jej můžete uspořádat do složek dle vlastních potřeb. Nicméně ukázkové reporty slouží spíše k rychlému předvedení nástroje Data Studio. Teprve až si vytvoříte vlastní reporty, které opravdu budete využívat, zjistíte tu neskutečnou sílu nástroje. A jak jste si možná všimli z již ukázkových reportů, nebudou chybět tabulky, “koláčky” (grafy) a další elementy, které vizuálně usnadní práci s daty a budou Vám pomáhat při důležitých rozhodnutí.

2 režimy – režim úprav a režim prohlížení

Jak již název napovídá, k reportu můžeme přistupovat ze dvou režimů – režim úprav nebo režim prohlížení. Režim prohlížení Vám bude užitečný, když už data z reportů budete analyzovat a nechcete, aby Vás cokoli rozptylovalo – ano, uvidíte pouze vytvořený report a stránkování. Reporty nemusí mít pouze jednu stránku, ale mohou být i obsáhle a např. na každé stránce můžete analyzovat něco jiného – meze se zde nekladou, je jen na Vás, jak reporty budete tvořit. Navíc, pokud jste agentura, asi nejspíše nebudete chtít, aby Vaši klienti zasahovali do úprav reportů. Na většině reportů má pak možnost si klient filtrovat údaje podle data, nicméně mou být projekty, které se zabývají určitým obdobím a pro každé období tvoří reporty nové – takže ani na reportu se nemusí vyskytovat políčko pro výběr data.
Režim úprav naopak právě slouží pro upravování reportů. Tady se “de facto” nástěnky tvoří. Nástroj připomíná Google nástroje jako tabulky nebo textový editor. Nahoře vidíte menu s dostupnými elementy, které si můžete přidávat.

V jednotlivých návodech na tvorbu reportů si ukážeme, jak elementy přidávat. Podívejte se tedy na návody, které jsem si pro Vás připravil v rámci Google Data Studio.

Náš první přehled – Návod na vytvoření prvního reportu/dashboardu

Pokud pracujete např. s Google Analytics, slovo “dashboard” pro Vás nebude novinkou. Jedná se o jakousi “nástěnku”, kde si vizualizujete data. Na svoje návody jsem se rozhodl používat tyto 2 slova – reporty a dashboardy (nástěnky). Abychom se sjednotili, pokud bude psát o nástěnce, bavíme se o celém dokumentu vytvořeného skrze Google Data Studio. Dashboardy pak dělím na reporty – tudíž v jednom dashboardu můžu mít i více reportů.
Abychom Vám ukázal základní ovládání v Data Studio, vytvoříme si jednoduchý přehled návštěvnosti z organicu (lidé, kteří na webové stránky došli skrze neplacenou část výsledků vyhledávání).

Vytvoření nového reportu

Nejdříve si tedy vytvoříme nový prázdný dokument v Data Studio. Přihlásíme se tedy do nástroje a v sekci “Start a new report” zvolíme “Blank” (prázdný čistý dokument -> naučíme se přidávat elementy sami, nikoliv pouze pomocí úprav ukázkových dashboardů).

Přidání zdroje dat

V dalším kroku si musíte vybrat zdroj dat. Zobrazí se Vám prázdný dokument a v pravé části uvidíte tlačítko “Create new data source (Vytvořit nový zdroj dat)”, pokud jste ještě žádný zdroj nepřidávali. Po autorizování účtu již můžete začít vytvářet reporty.

Jako první věc, kterou dělám, je přejmenování projektu. Stačí tedy kliknout na název projektu a přejmenovat (musíte být v režimu úprav). My si tedy projekt pojmenujeme “Přehled organické návštěvnosti”. A nyní si už budeme pracovat na reportech.

Je jedno jakým reportem začnete, mě hned napadlo vytvořit report, který mi bude ukazovat nejnavštěvovanější stránky z neplacené části výsledků vyhledávání. Abychom se naučili lépe pracovat s Data Studio, přidáme si podmínku, že nás zajímá pouze návštěvnost z Google a Seznam.

Report – analýza návštěvnosti z Google a Seznam – vstupní stránky

Myslím, že nejlepší přehled pro toto analyzování bude tabulka, kde se hlavně budou zobrazovat VS a k nim návštěvnost. Mohou nás však zajímat i další metriky jako třeba míra odchodů či konverznost stránky. Udělal jsem si tedy přehled toho, co mě bude v reportu zajímat.

Dimenze

 • Medium/Source
 • VS / Landing Page

Metriky

 • období, za které budeme data analyzovat / Date
 • návštěvnost / Sessions
 • míra odchodů / Bounce Rate
 • průměrný čas na stránce / Avg. session duration
 • konverzní poměr VS / Conversion Rate
 • průměrný počet transakcí / Avg. QTY
 • celková tržba / Revenue

Filtr

 • návštěvnost pouze z organicu
 • návštěvnost pouze z vyhledávačů
  • Google
  • Seznam

Poměrně velice jednoduchý report, jak si hlídat funkčnost vstupních stránek z organiku (v dalším reportu si ukážeme, zda se vstupní stránka zobrazuje na relevantní klíčová slova a dotazy ve výsledcích vyhledávání).
Přidejme si tedy na stránku tabulku.

Po vložení tabulky se Vám zobrazí nastavení tabulky v pravé části. Co nás tedy bude zajímat? Určitě tedy zdroj dat, respektive Zdroj/médium. Tudíž klikneme na již vybranou dimenzi “Source” a nahradíme ji “Source/Medium”. Tudíž uvidíme, odkud návštěvnost pochází (Vyhledávač + organic). Zatím však nebudeme filtrovat, necháme si na později.

Jako další dimenzi, kterou vložíte, budou právě Landing Pages – Vstupní stránky. Tím tedy máte přehled vstupních stránek pro jednotlivé zdroje/média.
Teď si naklikáme, jaké metriky nás budou zajímat – tudíž si nastavíme jako vstup např. konverzní poměr, bounce rate, … Nyní byste měli vidět podobnou tabulku jako níže na obrázku:

Teď si budeme potřebovat vyfiltrovat pouze organic jako médium. V nastavení tabulky v sekci “Table Filter” přidáme nový filtr “Add a filter” a “Create new filter”. Filtr si pojmenujeme jako “Source/Medium – organic”. Ještě než se vrhneme na podmínky, je důležité zmínit, že tento filtr nebude dostupný pouze pro tuto tabulku, ale vytvořený filtr můžete použít na jakýkoliv element, kde lze filtrovat data. Tudíž vlastně nevytváříte konkrétní filtr pro konkrétní element, ale vytváříte jakousi šablonu, kterou můžete opakovaně používat a můžete si tak usnadnit práci a čas, pokud Vás v dalších elementech budou zajímat údaje pouze “Source/Medium – organic”.

A nyní tedy začneme s nastavením filtru. Využívají se zde stejné operátory jako v GA při rozšířeném vyhledávání. Zatrhneme tedy “Include (zahrnout)”, který je i tak implicitně nastaven. Dále si zvolíme, na jaké pole chceme filtr aplikovat. Zvolíme si tedy “Source/Medium”. Nyní nás čeká vybrat podmínku – za jakých okolností bude filtr fungovat (viz níže obrázek). My víme, že filtr bude fungovat tak, že pokud je Source/Medium organic (ať už Google nebo Seznam), zobrazí se v tabulce (žádné jiné zdroje nechceme zobrazovat). Tudíž zvolíme “Contains (obsahuje)” a do textu napíšeme “organic”. Uložíme a nyní byste měli vidět tabulku se zdrojem organic a k nim VS včetně užitečných dat.

V tabulce se Vám však mohou zobrazovat i jiné vyhledávače (Bing, Yahoo, Centrum, …). My jsme si dali podmínku, že nás budou zajímat pouze Google a Seznam.

Je několik způsobů, jak toho docílit. Buď upravíme náš současný filtr na to, aby už rovnou zobrazoval jako zdroj/medium Google/organic a Seznam/organic. Pak bychom však byly odkázáni na to, že pokud bychom v některém elementu chtěli sledovat další návštěvnost i z jiných vyhledávačů, museli bychom tvořit další a další filtry. Bude lepší, když si filtr co nejvíce rozdělíme a poté jej můžeme aplikovat i na další elementy. Jednou vytvoříme šablonu a pak ji jen používáme na více elementech. Žádná složitost. Sice na začátku si dáme práci s tvořením, ale u dalších reportů je už budeme jen naklikávat.

Tudíž v nastavení tabulky přidáme další filtr s pojmenováním “Source/Medium – organic – Google a Seznam” a podobně jako u již vytvořeného filtr nastavíme podmínky filtr. Takže zvolíme “Include (zahrnuje)”, poté “Source/Medium” jako pole pro filtraci, následně zvolíme “Contains (obsahuje)” a napíšeme “google”. Nyní musíme přidat i Seznam. Jsou zde tlačítka, buď OR nebo AND. OR říká to, že musí platit alespoň jedna podmínka. Proto je OR na řádku -> musí být minimálně 2 podmínky. Operátor AND nám říká, že musí platit pravidla současně (zároveň). Takže zvolíme OR a nastavení provedeme úplně stejně, jen napíšeme “seznam.cz”.

Po uložení byste měli vidět už tabulku, jejíž zdrojem je Google a Seznam a zároveň vidíte pouze návštěvy skrze organické výsledky vyhledávání.
Nyní nás čeká nastavit, za jaké období nás údaje budou zajímat. Můžeme tak provést v nastavení tabulky – ať už posledních 30 dní, nebo nějaké určité období. Co ale nechat samotné uživatele, aby si vybírali datum? Jako předposlední element v horním menu je “Data range (výběr období)”. Přidáme jej na nástěnku např. někam nahoru na stránku a v nastavení vybere datum, které nás nyní bude zajímat.

Pokud máte vše správně nastaveno, vypněte si režim úprav (Edit mode). A váš první report je na světě. Schválně se podívejte do nastavení elementu pro výběr data nebo tabulky – jsou zde 2 taby – “Data” a “Style”. Můžete si tak vizuálně upravit tabulku v tabu “Style”, případně si např. přidejte více řádků do tabulky nebo vyberte jinou metriku, podle které se budou údaje v tabulce seřazovat (to je však v tabu “Data”)

TIP: vyzkoušejte si i práci s přidáváním obyčejných textů a otitulkujte si tabulku. Stejně tak můžete např. přidat obdélník přes celou stránku, vyplnit jej barvou a přenést do pozadí – změníte tak pozadí stránky. Pak bude čtení dat jednoduché.

V dalších dílech se podíváme na další reporty – tento článek byl pouze k seznámení s nástrojem Data Studio a první kroky v něm.
Ačkoli jde tento report jednoduše vyfiltrovat pomocí Google Analytics, představte si, že na stránce budete mít hned několik reportů, které byste pak museli pracně všechny filtrovat (pokud jej nemáte uloženy v záložkách :-D – i tak byste u všech nejspíše museli měnit časové období). Tudíž až se budeme zabývat opravdu užitečnými dashboardy, teprve poznáte tu sílu Data Studio. Nyní šlo opravdu pouze o seznámení.